Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Được thành lập vào năm 2008, chúng tôi (Công ty TNHH Topking, và công ty TNHH quốc tế LUMEX) là công ty kinh doanh chuyên nghiệp. Thị trường chính của chúng tôi là châu Âu và Mỹ, làm việc với các công cụ điện, công cụ cầm tay, công cụ làm vườn và các sản phẩm khác.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật